Happy international women's day 2022!

Afrika habesha Zomer tassen 4

L=60 cm b= 39 cm,  H 45cm