Happy international women's day 2022!

Afrika habesha Zomer tassen 3

L=34cm, B= 34 cm